Advent

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest.

 

Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

Uit: Jesaja 65

Advent is vanuit het donker elkaar het licht toezeggen, in de vaste overtuiging dat het komt en zelfs zo nu en dan al zichtbaar is. Ook als het nog donker is in je leven en in de wereld. Het is een tegen beter weten in geloven,dat het goed komt en goed zal zijn.Het visioen voor ogen houden van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

En dan weer terugvallen in de realiteit. Ons weerbarstige leven hier en nu in een gebroken schepping. En elke week een extra kaarsje dat de verwachting verbeeldt van de definitieve doorbraak van Gods allesoverwinnende liefde in ons nu zo duistere en schijnbaar hopeloos bestaan: Niet alleen het kerstfeest komt dichterbij, ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. 

banner-1002449

Digitale adventsretraite

Als deelnemer van de digitale retraite ontvang je in de adventstijd dagelijks een gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor uittrekt.

Deze retraite is een initiatief van de paters Jezuïeten. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Verwachtingen

Het kan gebeuren dat je verwachtingen in het leven een ferme deuk krijgen.

Het kan gebeuren dat je iemand tegenkomt die zijn verwachtingen in het leven dreigt op te geven.

Het kan gebeuren dat jij die iemand bent.

Het kan gebeuren dat het lijkt alsof niemand nog iets verwacht van jou.

Het kan gebeuren dat je meer kwaliteit van leven verwacht.

Laat vooral dan niet na om ergens je diepste, je eerste en laatste verwachtingen uit te spreken, soms zelfs door stil bij iemand te zijn.

Dat we onze dagen openhouden
voor wat ons
onverwacht kan overkomen:
een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of de wereld,
een mens die troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.

Dat we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar een woord
of een gebaar van goedheid.

Dat we onze dagen openhouden
voor God, ook als Hij uitblijft,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
voor de God over wie wij niet beschikken.

God,
als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,
kom dan en verricht aan ons,
nog voor we het vragen
het wonder van een nieuwe geboorte.

Frans Cromphout SJ

Een ster van hoop…

Eeuwig heimwee drijft ons voort
en houdt ons gaande
in goede en kwade dagen.

Heimwee naar geborgenheid,
hunker naar een warme thuis
en naar de veilige plek
waar een mens aanvaard,
bemind mag zijn zoals hij is.

Onvoorwaardelijk,
de eenzaamheid voorbij.
Nood aan ruzieloos samenleven.
droom van vrede,
van een wereld
waar een ieder tot zijn recht kan komen
en waar alles wordt gedeeld met allen.

Diep verlangen naar geluk:

zien en voelen

en van harte weten:

het is goed te mogen leven.

 

Tijd om op adem te komen;

grond onder de voeten voelen;

iemand die ons draagt.

 

Eeuwig heimwee drijft ons voort.

sterk is het zoeken van de mens

naar een ster van hoop.

 

 

Carlos Desoete

Zie, ik maak alles nieuw
Heer God, het is jouw vraag
om elke dag opnieuw
geboren te mogen worden
in mezelf
in mijn familie
in mijn omgeving.

En Je hebt me steeds de keuze gelaten
om op jouw vraag in te gaan
of om Je af te wijzen.
En ik ken nog de momenten in mijn leven
waarop ik jouw komst heb verhinderd:

nachten,
waarin in mijn herberg
voor Jou geen plaats was;
ochtenden,
waarop ik het licht in mezelf heb gedoofd;
avonden,
waarin ik niets van jouw vrede heb gelegd;
woorden,
waaruit mijn hoogmoed sprak;
daden waarmee ik de liefde geweld aandeed.

Maar vandaag heb ik een woord gehoord,
een woord zwanger van belofte,
een geboortekreet:
‘Zie, ik maak alles nieuw’.