Bezinning in tijden van Corona

“Anders”

Geraakt door de actie #ikdoenietmeermee schreef Olga Passchier het gedicht ‘Anders’. Het gedicht werd een kunstlied, gezongen door Olga, gecomponeerd door Laura de Bekker en begeleid op de piano door Erik de Reus. Bedoeld als steuntje in de rug voor alle hardwerkende mensen in de zorg en andere vitale beroepen.

Was bidden ook maar zo besmettelijk

Bert Daelemans woont in Madrid, waar de lockdown hem in huis houdt. Heeft hij mooi tijd om te bidden, denkt hij. Maar of dat ook lukt…

‘Buiten op straat ligt alles stil, maar binnenin spookt het.’

Lees zijn verhaal op: 
https://igniswebmagazine.nl/spiritualiteit/bidden-zo-besmettelijk/