Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb.

Wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef.

Al het beschamende,
neem het van mij.
En dat ik dit was
en geen ander.

Dit overschot van stof van de aarde,
dit was mijn liefde.

Hier ben ik.

Huub Oosterhuis (1933-2023)

God,
geen steen is te zwaar
om te worden verlegd,
geen duisternis is te donker
om te worden verlicht,
geen woestijn is te dor
om te worden tot stromende rivier,

geen dood is te sterk
om te worden gebroken,
geen geloof is te klein
om te doen leven,
geen droom wordt geborgen
om in stilte te sterven,

geen mens is christen
zonder een Pasen te zijn voor anderen,
in Jezus’ Geest.

Amen.

 

Piet Capoen

Lieve God,
Uit het diepst denkbare
donkere nacht
breekt Uw licht door
als dageraad, onstuitbaar.

Ondenkbaar brak U
de ketenen van angst,
de kluisters van wanhoop.
Leven overwon de dood.

Onze tijd zucht onzeker.

Ik bid U
om vast vertrouwen
dat ons mag stuwen,
om de diepe aanwezigheid
die ons mag dragen,
om gulle geborgenheid
die ons mag troosten,
om een hoopvolle horizon
die ons mag wenken.

Lieve God,
U bent die horizon.
Wees onze hoop,
voorbij elke dood.

Bénédicte Lemmelijn

Jezus, uw weg door het leven
werd voortdurend geleid
door Gods Woord in de Schrift.
Zo hebt Gij geleerd te geloven
dat lijden en dood nooit het einde zijn.
Uw weg was een weg
naar het leven in al zijn volheid,
verrijzenis.

Wij bidden voor mensen die lijden
en voor wie de dood niet veraf is:
dat zij de kracht van uw Geest mogen voelen
door de nabijheid van mensen
die van hen houden
en door de nabijheid van God.

Help ons om zelf te groeien op uw weg
door het geloof en het
vertrouwen
in de wijsheid van Gods Woord,
in de kracht van uw Geest,
in de zorg van uw moeder Maria,
in de verbondenheid
met uw en onze broeders en zusters.
Amen.

Luc Maes
priester

Voor de gekoesterde dromen en wat onaf is gebleven, God,

wees een thuis.

Voor alles wat gekwetst is of pijn bracht,

wees een thuis.

Voor de momenten van hoop en vreugde,

wees een thuis.

In de dagen van verdriet en van worsteling, God,

hou ons vast.

In de toekomst die wij tegemoet gaan,

hou ons vast.

In de liefde die ons rechtop  houdt,

hou ons vast.

 

Sven Vannecke