Dit ene weten wij en aan dit één

houden wij vast in de duistere uren:

er is een woord dat eeuwiglijk zal duren

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.

 

Henriëtte Roland Holst (1869-1952)

Gebeden

Weer een einde van een dag.
Ik mocht leven onder uw vleugels, God.

Mijn geliefd wetend,
ben ik dicht bij U gebleven,
in verbondenheid met allen
die me zijn toevertrouwd.

Ik prevel stil de woorden
die de poort
van de hemel openen:
‘Vergeef me’
en ‘Dank U.’

Jo Spoor

Vaak kon ik de hele dag zingen,
maar soms alleen maar huilen.
Vaak wilde ik alle mensen omarmen,
maar soms zou ik iemand willen aanvliegen.

Vaak voelde ik me zo sterk,
en soms zo angstig.
Vaak ben ik zeker van mezelf,
en soms zo vol twijfel.

Vaak bespeur ik iets van U, God,
maar soms ook helemaal niets.
Vaak heb ik het gevoel
dat er twee zielen in mij wonen
en dat geen van beiden helemaal bij mij thuis is.

Petrus Ceelen

Mijn Heer en mijn God,
neem alles van mij
wat mij ver houdt van U.

Mijn Heer en mijn God,
geef alles aan mij
wat mij nader brengt tot U.

Mijn Heer en mijn God,
ontneem mij aan mijzelf
en geef mij geheel aan U.

 

Klaus van Flüe (1417-1487)

Om vandaag te zien
als een geschenk – 
het vraagt wat van me.
Maar ergens
groeit de nieuwsgierigheid,
wint dankbaarheid
het van mijn ongenoegen.

Laat de winst 
van deze dag zijn
dat ze eindigt met iets
om tevreden over te zijn.
Een gebaar, een daad,
een initiatief van mijn kant.

Gebed voor dankdag – Geloofswoorden

Onrustig

God, mijn lijf en geest zijn onrustig:

ik weet niet waar ik het moet zoeken.

Ik voel me gevangen.

Ik ben zo moe, maar kan niet slapen.

Ik wil vertrouwen, maar maak me zorgen.

Ik wil loslaten, maar angst heeft me in de greep.

Ik vraag je: geef me rust en sterk mijn vertrouwen in Jou.

Leg Jouw hand op mij.

Wees voor mij een veilige schuilplaats, kome wat komt.

 

Annemarie den Blanken (1960)

Mijn leven is geworden tot één samenspraak met jou, mijn God.

Wanneer ik in mijn bed lig en rust in jou, mijn God, lopen soms de dankbaarheidstranen over mijn gezicht en dat is dan mijn gebed.

Etty Hillesum (1914-1943)

God of Jij,

Ze zeggen dat je zelf naar onze wereld kwam,
om licht te brengen.
Ons te verlossen van duisternis.
Ook en juist die in onszelf.

Dat je daarvoor geboren bent als mens.
Geen god maar één van ons,
weerloos en kwetsbaar.

God zelf tussen de beesten,
een baby in een voerbak.
Het licht van de wereld
in een schimmig donker hoekje. 
De weg de waarheid en het leven 
in afhankelijkheid gewikkeld. 
Begin van een nieuw begin.

Onvoorstelbaar…

En toch hoop ik dat het waar is.
Bid ik je dat iedereen mag ervaren
dat jij inderdaad voor ons kiest,
uit liefde,
nog voordat wij dat zien
of ooit begrijpen. Amen.


Harm Prins, geestelijk verzorger

Als het geen vrede kan zijn
in deze wereld,
tussen volken,
tussen mensen.

Laat dan
de vrede groeien
in mijn hart.

Ik zal het koesteren
en bewaren
en delen.

Dirk-Jan Bierenbroodspot
Geloofswoorden

Goede God,
leer ons de liefde weer
zonder voorwaarden,
drang of schaamte.

Leer ons elkaar 
te aanvaarden
in verwondering,
zonder oordeel en
enig voorbehoud.

Schep in ons de ruimte
om elkaar te ontmoeten
in alle kwetsbaarheid.

Want we verlangen
naar de liefde.
Te beminnen én 
bemind te zijn.
Amen.

Dirk-Jan Bierenbroodspot
Geloofswoorden

Hoor mij

als ik U niet hoor.

Zie mij

als ik U niet zie.

Spreek tot mij

als ik niets te zeggen heb.

Draag mij

als ik niet verder kan.

Grace

Verweesd, verward, verdwaald,
meer dan ooit aangewezen op onszelf.
Hoeveel kan een mens verwachten?
Hoeveel kan een mens verduren?

Laat ons niet als wezen achter,
maar ontferm U over ons.

Nooit drijft uw afwezigheid
uw zwijgen
uw weerloosheid
ons tot wanhoop.

Telkens zijn wij aangeraakt door
uw Liefde
uw Luisteren
uw Geduld

Spreek tot ons met uw woordeloze taal
en wees het kloppend hart in ons midden.

Geloofswoorden.nl

Donker
Donker in onze dagen, donker in onze nachten.
De weg van ons leven,
gehuld in duister van niet weten en niet kunnen.
Waarheen? Waarvoor? Waarom?

Het vragen houdt niet op,
de wereld lijkt verdwaald
en onze dromen lijken kwijt,
de dromen van die mens,
de dromen van dat licht
waar wij zo naar uitzien.

Maar nog steeds blijven mensen bij elkaar
om elkaar aan te sporen
niet in het donker te blijven.

Goede God, help ons,
bij ons zoeken naar die droom
soms zo ver weg,
maar eens
ergens weer zichtbaar en heel nabij.
Breng uw licht dichterbij. Amen.

https://www.pastoralezorg.be/page/gebeden-advent/

Word wakker
Help mij waakzaam te blijven, God,
op elk uur van de dag
en elk uur van de nacht.
Laat mij de deur van mijn leven
wagenwijd voor U open stellen,
als ik U mag ontmoeten
in het gekwetste hart
van een broer of een zus.
Schud mij wakker
als het oppervlakkige in onze samenleving
mij in slaap heeft gesust.
Open dan mijn ogen
en geef mij de durf
mijn leven te delen
met armen en kleinen.
Misschien dat U met Kerstmis
dan ook in mijn hart
mens wilt worden.

Erwin Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi

Adventsgebed
Heer, laat ons tekenen van hoop zien,
de vele lichtpunten in deze duistere wereld,
de kleine stappen van mensen die anderen dragen
en een stukje verder dragen in het leven.

Leer ons de sterren van hoop zien,
de inzet van vele mensen om ons heen,
het durven riskeren,
het zich kwetsbaar opstellen in het voorgaan,
in de creatieve naastenliefde,
het altijd opnieuw beginnen na duisternis,
na angst en pijn.

God, leer ons de sterren van hoop zien, 
de inzet van vele mensen om ons heen,
het durven en riskeren,
het zich kwetsbaar opstellen in het voorgaan,
in de creatieve naastenliefde,
het altijd opnieuw beginnen na duisternis,
na angst en pijn.

God, leer ons de sterren van hoop zien,
de mensen met een open blik,
mensen met een blik-vooruit,
een innerlijk oog geïnspireerd door uw Geest.

Leer ons zien, Vader,
hoe Jezus geboren wordt
hier en nu en midden onder ons. Amen.

God van leven en licht
Schenk ons licht
Licht in donkere dagen
Licht op onze levensweg.

Schenk ons warmte
warmte voor koude handen
warmte die de kou verjaagt.

Schenk ons blijheid
Blijheid om het feest dat komt
Blijheid in verbondenheid met velen.

Schenk ons troost
Troost als het feest niet,
of minder groots dan anders,
gevierd moet worden.
Troost om gemis
Troost in de pijn en eenzaamheid
Troost vanwege de zorgen in het klein en groot.

Schenk ons licht
en maak ons tot getuigen van dat licht,
opdat het ook in anderen zichtbaar mag schijnen. Amen.

Herbewerking door Ilse De Deyne en aangepast door Annemarie den Blanken

In de stilte,
als ik rust kan vinden,
dan vind ik U soms.
Uw aanwezigheid, uw adem.
Help me dat te vinden, God.

In muziek, 
in de harde beat of op de golvende melodie,
dan voel ik U soms.
Uw steun, uw aansporing.
Help me dat te voelen, God.

Buiten,
in het bos, aan zee, op het plein van de stad,
dan zie ik U soms.
Uw schepping, uw grootsheid.
Help me dat te zien, God.

In mensen,
in gesprekken, in vreugde en verdriet,
dan hoor ik U soms.
Uw woorden, uw zorgen.
Help me dat te horen, God.

In het einde, in een nieuwe start.
In berusting, in verontwaardiging.
In de chaos, in de orde.
In ons hele leven, 
soms.

Help ons U op te merken, God.
Kom ons tegemoet. Amen.

ds. Harmke Heuver

Gebed om rust

God, neem vandaag mijn onrust,

dat diepe gevoel van onrust,

van onzekerheid, chaos, paniek

en schenk me rust, diepe rust,

vrede die elk verstand te boven gaat.

Diep in mijn ziel.

Want Heer, ik verlang er zo naar. 

Naar rust. Stilte. Vrede.

Naar een Stem die zegt: Het is goed.

Amen.

 

www.facebook.com/ikhebpijn

Een eenvoudig gebed

O God, ik ben een vat vol tegenstrijdigheden.
Het ene moment
hef ik mijn handen in aanbidding naar U op
en het andere moment schud ik mijn vuist naar U.
Ik word heen en weer geslingerd
tussen groeiende hoop
en steeds dieper wordende wanhoop.
Ik heb een groot geloof, maar ook sterke twijfels.
Ik gun anderen het beste,
maar ben jaloers als ze het krijgen.
Toch wil ik niet voor U weglopen, o God.
En ik wil me ook niet beter voordoen dan ik ben.
Dank U dat U me accepteert
met al mijn tegenstrijdigheden.
Amen.

Richard Foster (1942)
Uit: Gebeden uit het hart

Op een goede morgen, geloof ik,
ben jij opgestaan uit alle namen –
in geen kerk was je,
in geen leer.

Op die morgen
gingen al je namen samen,
en sindsdien heb ik voor jou
geen woorden meer.

 

Hein Stufkens (1947)
Filosoof, dichter, zenleraar

God, niets komt terug
wat ooit is geweest.
Ouder en wijzer geworden,
zou ik de dingen
misschien anders doen,
maar ook niet beter.

U was altijd daar,
ergens om de hoek,
in de straat, in huis,
op de weg, de omweg.
U was in mensen dichtbij.

Ouder en wijzer geworden,
weet ik dat het anders kon.

Vandaag is het begin
van een nieuw leven
met U aan mijn zijde.
Ik wil U dag in dag uit toelaten
in mijn denken, doen en laten,
in sterke en zwakke momenten,
in vreugde en verdriet.

Ik wil gewoon niets meer,
dan me helemaal in U verliezen,
helemaal in uw handen zijn,
elk moment van mijn leven.

Jenny Dewaele

Hier ben ik, ik was u niet vergeten.
Ik was alleen wat druk met angst en zo;
misschien dat mijn gebeden dus wat sleten.

Men zegt me “Heb vertrouwen”, van die kreten
maar ook vertrouwen krijg je niet cadeau
als ‘t eigen lijf zichzelf heeft weggesmeten.

Maar het raapt zich nu weer langzaam bij elkaar;
hier ben ik, haast compleet weer.
Roept u maar.

Uit: Klein gebedenboek van VU medisch Centrum

In de schaduw van uw vleugels

waak ik

met uw licht voor ogen

bid ik mij

het donker door

zing ik mij

van zorgen vrij.

 

Naar psalm 63

God, Vader,

als de woorden van mijn gebed blijven steken

als ik het allemaal niet meer goed weet,

als ik niet weet wat te zeggen,

luister dan naar mijn hart, God.

U verstaat mijn woordeloos gebed,

want U bent machtig in Uw liefde.

Blijf bij mij Heer, als het donker wordt in mij.

U bent het Licht van mijn leven. Amen.

Leid mij

God,

roep mij terug als ik van U wegvlucht.

trek me naar U toe als ik opstandig ben.

help me op te staan als ik gevallen ben.

ondersteun mij als ik weer ben opgestaan,

en leid mij terwijl ik verder ga.

 

Naar Thomas van Aquino (1225-1274)

God,

wat is het mooi

om mij door U te laten leiden.

Wat is het goed

uit uw handen te ontvangen.

Wat is het zalig

uw liefde in taal

en teken door te geven.

 

Jenny Dewaele

Barmhartige God,
Het hart van Uw Zoon Jezus ging in het bijzonder uit
naar de zieken en de zwakken,
de wezen en de vreemdelingen.

Hij zag om naar mensen die hulp nodig hadden.

Nu ben ik ziek en zwak, God, en heb Uw hulp nodig.
Ik ben bang voor wat komen gaat.
Ik ben bang dat ik U niet meer kan vinden in mijn gedachten.

Maar U bent er, Heer, dat weet ik.
Daarom vraag ik U:
Zie naar mij om, Heer.
Wees barmhartig en houd mij vast.
Door alles heen. Wat er ook gebeurt. Amen.

Annemarie den BlankenBlijf bij ons, Heer

Blijf bij ons, Heer, vandaag,
in wat we doen
en in wat we beter laten;
in ons alleen zijn
en in de mensen die wij ontmoeten;
in ons zwijgen
en in wat we zeggen;
in ons werk
en in ons rusten;
in onze wensen
en in wat we er reëel van maken.
Blijf bij ons, Heer, de hele dag. 

Wies Merckx

Hoe goed is het

Hoe goed is het voor mij
met U te leven, God,
en in U te geloven.
Hoe goed is dat voor mij.
Ook als ik mijn twijfels de ruimte laat
of mijn verstand het opgeeft,
als zelfs de knapste mensen
niet verder zien
dan tot de avond van de dag
en niet weten
wat we morgen moeten doen.

Dan geeft U mij, onwrikbaar vast,
de zekerheid dat U er bent
en ervoor zult zorgen
dat niet alle wegen naar het goede
voor mij worden afgesloten.

Aleksander Solzjenitzyn (1918-2008)
Uit: Al de dagen van ons leven

Leer mij langzamer te lopen
Leer mij langzamer te lopen, Heer.
Geef mij te midden van de verwarringen
van de dag 
de rust van de eeuwige bergen.
Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn ziel.
Laat mijn versnelde pas vertragen
met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.

Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te lezen.
Leer mij langzamer te leven, Heer
en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te wortelen,
opdat ik groei naar mijn ware bestemming.

Anselm Grün
Uit: Mijn Gebedenboek

Ochtendgebed

God van alle leven,

zegen mij en zegen allen

die u mij vandaag toevertrouwt.

 

Bewaar ons in de geest van de

zaligsprekingen:

vreugde,

eenvoud

en

barmhartigheid

Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God, zegen mij alle dagen lang
 
Vader, maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt, diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
 
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
 
Sela
 

Slechts in uw stilte kan ik wonen

Slechts in uw stilte kan ik wonen,
slechts in de uw leegte kom ik thuis,
kan ik gaan slapen, durf ik dromen,
vind ik mezelf: een kind aan huis.

Slechts in uw stilte kan ik zingen,
slechts in uw ruimte ruist mijn lied,
kan ik mijn lachen niet bedwingen,
kan ik weer huilen: oud verdriet.

Slechts in uw stilte kan ik horen,
slechts in het duister kan ik zien,
en als ik fluister in uw oren
strelen uw vingers, alle tien.

Slechts in uw stilte kan ik slapen,
slechts aan uw lippen zwijgt mijn pijn;
niet voor de dood zijn wij geschapen, –
God, wek mij op uw mens te zijn.

André F. Troost (1948)

In Gods aanwezigheid

 

U Heer hebt mij geroepen bij mijn naam.

Die naam heeft U geschreven in de palm van uw hand.

Laat mijn vertrouwen in U groeien.

Laat me nooit wanhopig worden.

Gun mij de tijd

tot ik mij, rijp,

als een vrucht

in uw handen

laat vallen.

Gun mij de tijd.

 

Jos Van den Broeck SJ (1922-2003)

Wij zoeken u, God,
zoals iemand naar woorden zoekt
voor wat onzegbaar is.
Als wij het diepste geheim uitspreken
dat ons ter harte gaat,
noemen wij dan niet uw naam?
Als wij voor u zwijgen,
omdat wij geen woorden vinden,
komt gij dan niet in ons aan het woord?
God, die ons zo vreemd bent
en zo vertrouwd,
dichter bij ons
dan wij bij onszelf zijn,
maak ons aandachtig
voor uw aanwezigheid.

Frans Cromphout SJ (1924-2003)

Islamitische bede

O God, geef licht in mijn hart

en licht in mijn ziel,

licht in mijn ogen,

geef licht aan mijn rechter-,

licht aan mijn linkerhand,

licht achter mij en licht voor mij,

licht boven mij,

geef licht in mijn vezels

en licht in mijn vlees,

licht in mijn bloed,

licht in mijn haar

ln licht in mijn huid.

Geef mij licht, versterk mijn licht,

maak mij tot licht!

 

Een gebed dat aan de profeet Mohammed wordt toegeschreven.

Here God
ik kom tot U
met pijn in mijn hart

Ik roep om
genezing en leven
er is een strijd
die in mij woedt
ik kan er niet in berusten

Here God
geef mij kracht
moed om vol te houden
wijs mij de weg
dwars door alle chaos
in denken en voelen heen

houd mij vast
leer mij los te laten
en het aan U over te laten


Rita Renema-Mentink

Zie ons

Hoor mij
wees niet doodse stilte.

Zie ons
wereld vol geweld
fronten getto’s
zie ons
afgebeulde aarde.

Gij in licht daar
wij hier mensen.

Zie hoe het recht
van de sterkste regeert
de aarde wankelt.

Gij die de armen kent
bij name,
god van de armen

Zend ons uw engel
uw arme, gekruisigde
levende
Jezus uw zegsman.

Huub Oosterhuis (1933)

Heer God,

geef dat wij leven vanuit de hoop, dan zien we verder.

Geef dat we leven vanuit de liefde, dan zien we dieper.

Geef dat wij leven vanuit het geloof, dan zien we alles in een ander licht.

Heer, help ons deze dag door te brengen volgens uw bedoeling.

Houd in ons de hoop levend op een betere wereld en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken.

Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn. Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt.

Geef ons een open oog en een bewogen hart voor iedereen naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus.

Vrede, Heer, geef vrede,

verdrijf de onvrede

uit mijn hart.

Vrede, Heer, geef vrede.

Uw nabijheid

Ik heb Uw nabijheid gezocht,

met heel mijn hart

riep ik U.

En toen ik op weg ging

om U te ontmoeten

vond ik U

op weg naar mij.

 

Joods gebed uit de 12e eeuw

Gij hebt mij ’t eerst bemind,
o God.
De hele dag,
Het hele leven door
Bemint Gij mij het eerst.

Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij het eerst bemind.

Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

Als in de dag
ik mij onttrek aan de verstrooiing van het leven
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij ’t eerst bemind.

En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

God,
in deze nieuwe week
wil ik verder gaan
over de weg die eeuwig is.

Alleen U kunt mij
op het juiste spoor houden.

Peil mijn hart,
U weet wat mij bezighoudt
want U doorgrondt en kent mij.

Geef mij een opmerkzame geest,
maak mijn bedoelingen zuiver
en mijn daden oprecht.

Bewaar mij, zodat ik
niet de verkeerde weg insla.

Laat mijn hart gericht zijn op U
en leid mij over de weg
die eeuwig is.

 

Grace
Naar psalm 139, 23-24

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.
Doe met mij wat Gij wilt.
Gij hebt mij geschapen voor U:
Wat wilt Gij dat ik doe?
Ga Uw eigen weg met mij.
Het moge zijn zoals altijd:
vreugde of smart.

Ik wil het doen…
Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt
en alles wat Gij van mij maken wilt.

Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan U,   
opdat Gij mij altijd leidt,
waarheen dat ook mag zijn.

Ik wil U volgen
en bid enkel om kracht voor deze dag.

John Henry Newman (1801-1890)

God, mijn Vader,

U kent mijn situatie.
U ziet hoe moe ik ben.
Ik heb u nodig, Heer.
Ik kan het niet alleen.

Ik neem nu de beslissing
om al mijn zorgen aan u te geven,
mijn twijfel en angst.

U zorgt ervoor dat alles uiteindelijk
het goede brengt.

En ook als ik nog problemen heb,
weet ik, dat ik met u zal overwinnen.
Amen.

Hemelse Vader,
wilt u mij leren
om te ontspannen,
los te laten wat me bezighoudt,
de strijd te staken.

Help mij om Uw Geest te laten regeren
over mijn wil,
mijn verstand
en mijn gevoel,

en daarmee tot in het
diepst van mijn wezen
te weten:
U bent God!
Op U vertrouw ik!
Amen.

Ik breng stilte op mijn lippen
ik breng stilte in mijn ziel,
ik breng stilte in mijn hart.

Ik sluit mijn oren voor wat afleidt
ik sluit mijn ogen voor wat boeit
ik sluit mijn hart voor aanvechting.

Verstil mij, o Heer, zoals u de storm stilde.
Maak mij stil, o Heer, bewaar mij voor het kwaad.
Laat al het tumult in mij ophouden.

Omhul mij, Heer, met uw vrede.

Waarom, waarom toch, Heer,
moet mij dit overkomen;
waarom moet ik dit doormaken?

Wat heb ik fout gedaan?
Wat moet ik leren?
Ik weet me geen raad.
Ik begrijp het niet meer.

Ach, wist ik maar waarom…

Waarom dit lijden, waarom deze pijn?
Heer, help toch, laat me niet alleen.
Geef antwoord op mijn vragen!

Is er een antwoord dat verzacht?
Is er een reden die troost?
Hoe het ondraaglijke dragen?

Ach, Heer, verlos me van de vragen.
Kom mijn wanhoop tegemoet.
Geef mij nieuwe kracht.
Geef me moed.

Help me weer op weg.
Wees mijn reisgenoot
door deze dal van duisternis.

God, goede Vader,

U bent ons altijd nabij:
in de stilte en in de drukte,
in de eenzaamheid en in de ontmoeting,
in het vertrouwde en in het onbekende.

Laat ons steeds meer ontdekken
dat u er bent voor ons
en dat wij U in alle dingen
kunnen zoeken en vinden.

Als teken van Uw bijzondere nabijheid
hebt U ons Jezus, Uw Zoon gezonden.

Laat ons Hem steeds meer leren kennen
zodanig dat wij de wereld zien zoals Hij hem ziet,
oordelen zoals Hij oordeelt,
handelen zoals Hij handelt.

Begeester ons met Uw Heilige Geest,
zodat wij steeds meer van Jezus gaan houden
en Hem steeds meer gaan navolgen.

 

Eigenlijk geloof ik niets,

en twijfel ik aan alles,

zelfs aan U.

Maar soms,

wanneer ik denk

dat Gij waarachtig leeft,

dan denk ik

dat Gij liefde zijt en eenzaam,

en dat in dezelfde wanhoop Gij mij zoekt

zoals ik u.Gerard Reve (1923-2006)

Gebed voor een operatie

Blijf bij mij Heer, allen zijn weggegaan.
Ik heb gezegd, dat ik niet bang zal wezen.
Maar ach, U kent mij en U kent mijn vrezen,
U ziet mijn onrust, mijn verborgen traan.

Blijf bij mij als die vreemde duisternis
op klare dag zich om mij heen zal leggen.
Als ik niet denken kan en niets kan zeggen,
wanneer er geen bewustzijn in mij is.

Blijf heel dicht bij mij Heer, wanneer zij mij,
met al hun blinkende en scherpe dingen,
en al hun wetenschap zullen omringen,
bestuur Gij zelf hun handen, sta hun bij.

Help mij om Christus’ wil, oh maak het goed.
Blijf ook bij mij, als ik weer mag ontwaken.
Blijf bij mij Heer, wil mij nu rustig maken.
Blijf bij mij Heer, geef mij een beetje moed.

Neem, Heer, en aanvaard

heel mijn vrijheid,

mijn geheugen,

mijn verstand

en heel mijn wil,

alles wat ik heb en bezit.

U hebt het mij gegeven,

aan U, Heer, geef ik het terug.

Alles is van U,

beschik erover geheel volgens uw wil.

Geef dat ik U mag liefhebben,

die genade is mij genoeg.

 

Ignatius van Loyola (1491-1556)        

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen.

In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.

Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor de rust van de nacht
lof en dank zij u voor de nieuwe dag
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen.

Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen!

 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

God, ik weet

dat U aan ons denkt.

U zorgt goed voor ons.

Dank daarvoor.

 

Gebed van een achtjarige

Opgetrokken

De kuil was reeds gegraven
het duister onderweg
de lippen zwegen al
zo had het zonder U
voor altijd kunnen zijn

 

als niet het systeem van
boosheid en verdriet
van liefde en angst
door het goddelijk licht
met grote kracht
doorsneden was
zou er nu alleen maar
rouwklacht zijn

 

 

als water
stroomde dank van binnenuit
omhoog
de ogen gingen open
en het leven kwam terug

U trok mij uit het stof
naar boven

Henk Pietersma (1944)

Heer,

Verlicht wat
donker is in mij

Versterk wat
zwak is in mij

Herstel wat
gebroken is in mij

Verbind wat
gekneusd is in mij

Genees wat
ziek is in mij

En als laatste

Wek tot leven wat
aan vrede en liefde
was gestorven in mij.

 

Uit: DagelijkseBroodkruimels

Avondgebed

Aan het eind van deze dag
kom ik bij U
om mijn last
bij U neer te leggen.

Neem het van mij over, Heer,
zodat ik rust kan vinden.
Laten uw liefde en uw trouw
mij deze nacht bewaren.

Grace