(Kennismakings-)gesprek aanvragen

Als u bent opgenomen in het Erasmus MC dan kan uw arts of verpleegkundige voor u een (kennismakings-)gesprek met een geestelijk verzorger aanvragen.

U bent ook vrij om zelf contact met ons op te nemen.