Korte overwegingen bij verschillende levensthema's

Omgaan met verlies

Als het gaat om omgaan met verlies, is het handig om te denken aan het volgende beeld. Er is een (diep) dal. Aan de ene kant van het dal is de gebeurtenis, het verlies. Aan de andere kant van het dal is er het leven na het verlies, het leven dat doorgaat. Veel mensen willen meteen van de ene kant naar de andere kant. Wil het verlies op een goede manier verwerken, dan moet je door dat dal heen. Soms is dat een diep dal, maar onderin dat dal zit pas de werkelijke aanvaarding van het verlies. Eerst met de aanvaarding komt de overgave en kan de energie weer vrij stromen waardoor er nieuwe perspectieven ontstaan. Of het nu om verlies van een dierbare gaat, een baan, of verlies van gezondheid. Je moet daar geweest zijn, dat gevoeld hebben. Dat is ook een kwestie van moed, geduld en vertrouwen. Dat je het aankunt om door dat dal te gaan. Maar zolang het verdriet en de pijn er niet mogen zijn, is er geen sprake van aanvaarding en kun je niet goed verder. Vaak zijn niet het verdriet en de pijn zelf het probleem, maar dat het weg moet, dat het er niet mag zijn, en dat alles zo snel mogelijk weer normaal moet worden. Nicole Koopman, coach, trainer en haptonoom Uit: Troosten. Met hoofd en handen. Saskia de Jong en Paul Anzion. Fort Averbode. 2011.

Vragen