Transplantatie en zingeving

U wacht op een donororgaan of u heeft al een transplantatie ondergaan. De tijd rondom een transplantatie is een intensieve periode.

Rondom de transplantatie kun je gevoelens ervaren die overweldigend zijn. Naast positieve emoties kunt u ook tegenslagen en negatieve emoties ervaren. Onzekerheden, spanningen en angsten horen erbij. Maar hoe geef je daar betekenis aan?

Het ontvangen van een orgaan kan jouw kijk op het leven veranderen. Je kunt bewuster de mooie kanten van het leven ervaren of juist plichtsbesef ervaren om goed voor het orgaan te zorgen. Hoe gaat je nieuwe zin en richting aan het leven geven?

Het zijn onderwerpen die in de onderstaande webinar van het transplantatiecentrum aan bod komen. Harm Prins, geestelijk verzorger in het Erasmus MC gaat er over in gesprek.